تحلیل رفتار مصرف کننده با استفاده از شناخت شخصیت

نام برگه



photoderape.Models.News.

تحلیل رفتار مصرف کننده با استفاده از شناخت شخصیت

رفتارمصرف کنندگان راازهفت نگاه موردبررسی قرار می دهیم :رفتارهای مصرف کنندگان هرکدام نسبت به شخصیتشان متفاوت وگوناگون است.یکی ازگرایش هایی که طرفداران خاص خودراداردگرایش های پرطرفداردرعلم روان شناسی بوده که اخیراتوجه بسیاری ازتولیدکنندگان بسیاری ازافراد،موسسات وغیره رابه خودجلب کرده است مواردی که می توان دراین شاخه روانشناسی به ان اشار کردازمهم ترین ان هاعبارتندازسطح توقعات مشتری،سلیقه های مختلف مشتری،نیاز های گوناگون مشتریان....اماباکمک این علم می توانیم ازطریق روانشناسی رفتارمشتری ودیگرعواملی که یک مشتری در انتخاب کردن مارک کالاراموردبررسی قرارمی دهد و دیگرعوامل اجتماعی،فرهنگی...برتصمیم گیری موردتحلیل قرار می دهیم.بابه کار گرفتن صحیح ودرست روش های مطالعه درموردطرزرفتاربامشتری پیش بینی رفتارهایی مرتبط باخرید را میتوانیم بابه کارگیری این گزینه هاکه به ان اشاره شد ،بهترین میتوانیم ارائه دهیم کالاوخدمات خودراو در نهایت منجربه فروش بیشترورضایتمندی مشتری می شود.این نوع اشنایی بارفتار مصرف کننده در راه های کیفیت وکمیت سازمان نقش دارد وتاثیرگذاراست.تصمیم گیری صحیح وایجادتکنیک های تاثیرگذاربربازاریابی وفروش وشناسایی ودرک صحیح سازمان هااز مصرف کنندگان وخریداران است.

 امروزه ، محققان بازاریابی به طور مدام در تلاش هستند تا رفتارهای مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راه های جدید و مناسب برای فروش بهتر و فروش بیشتر و موثرتر و افزایش سهم بازار بدست اورند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ رضایت مشتری و گسترش سهم بازار، باید از روش هایی برای درک مشتری و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی های لازم را داشته باشند. تا متناسب باموارد مصرفی ان ها تصمیم گیری کنند، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و رواج دادن ان ها کنند

طراحان فرآورده هاراصرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به سطح انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و به بهره گیری از آنها مدلسازی کنند. یکی از روش های شناخت بهتر مصرف کننده، استفاده از عوامل سیستمی برای تبیین رفتار افراد و سازمان ها است. مصرف کننده، سیستمی پیچیده از انگیزه ها، گرایش ها، رفتارها و عملکرد با بیشترین واکنش ها است. مصرف کننده، تحت تاثیر برقراری ارتباط با سیستم های بزرگتر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است

  مفهوم رفتار مصرف کنندگان

رفتار های مصرف کننده، یکی از موضوعات جدید در حوزه بازاریابی است.
رفتار های مصرف کنندگان، موضوعی بحث انگیز و چالشی است که دربرگیرنده افراد و آنچه خریداری می کنند، چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزه بازاریابی و بازار است .رفتارهای مصرف کننده دراین جمله خلاصه می شودبه فعالیت های فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده وهنگام دورانداختن کالاو خدمات در جهت رسیدگی به نیازها و خواسته های خود انجام می دهند را می توان رفتارمصرف کننده تعریف کرد. یابه نوعی دیگرهم می توان تعریف کرد ، رفتار مصرف کنندگان به مجموعه ای از فعالیت هایی که مستقیما برای کسب اطلاعات ، مصرفی و دورانداختنی کالاو خدمات صورت می گیرد. این فعالیت ها شامل فرآیند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می گیرد.

نکات طلایی درمورد رفتار های مصرف کننده : رفتارهای مصرف کننده عموماانگیزشی برای رسیدن به هدف های خاص خود است.

رفتار مصرف کنندگان که شامل فعالیت های زیادی است: ویژگی اساسی تعریف ها وارائه وتمرکز بر فعالیت هاست. همچنین، باید بین فعالیت های عمدی و تصادفی آنها تمایز قائل شد. بعضی از فعالیت ها شامل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، از گروه رفتارهای عمدی هستند. در مقابل، مواقعی پیش می آید که فردی که برای خرید کالایی خاص وارد فروشگاه شده است، چیزی دیگر را که قصد خرید آن را نداشته خریداری می کند

رفتار مصرف کننده، یک پروسه است: مبحث های انتخاب، خریدکالا، استفاده و دورریز کالا، بر فرآیندی بودن رفتار مصرف دخالت دارند. به طور کل، پروسه رفتار مصرف کنندگان سه مرحله مرتبط با فعالیت های قبل و بعد از خرید را در برمی گیرد.رفتار مصرف کنندگان از نظر زمانی و پیچیدگی، بسیارمتفاوت است: منظور از پیچیدگی، تعداد فعالیت ها و سختی یک تصمیم گیری برای خریدیک نوع کالا است. دو ویژگی زمانبری و پیچیدگی، با هم ارتباط مستقیم دارند. یعنی با ثابت درنظر گرفتن بقیه عوامل، هرچه تصمیم پیچیده تر باشد، زمان بیشتری بایدصرف آن شود.

 رفتارهای مصرف کنندگان شامل شکل های مختلف است: فرآیند مصرف کننده که عبارتند از: تاثیرگذاری برخریدار

 رفتار مصرف کنندگان، تحت تاثیر عوامل های خارجی است رفتار مصرف کنندگان تا حدزیادی از نیروهای خارجی مانند:  فرهنگ، گروه های مرجع، خانواده و… تاثیر می گیرد.

 رفتارهای افرادنسبت به مصرف های ان ها مختلف،و با هم متفاوت است افراد مختلف، به دلیل تفاوت های فردی، رفتارهای مصرف مختلفی بروز می دهند. به همین دلیل است که بازاریابان، اقدام به تقسیم بازار می کنند

راهکارهایی برای جذب مشتری

 موفقیت های خود را به بیشتر مردم گوشزدکنید. برای این کار،می توان با استفاده از نشریات تجاری، آگهی های مختلف تبلیغاتی، نمایش عکس هایی از مصرف کنندگان جدید، ارائه محصولاتی از شرکت و آگهی های اینترنتی...تاثیرگذارهستند.

محصولات خود را می توان از طریق فهرست های تلفن، کارت ها و پوسترهای تبلیغاتی، تقویم ها، دفترچه های یادداشت و… ارائه دهید.

بروشورهای خود را خانه به خانه ارائه دهید. این کار را می توانید با ارائه آگهی های کوچک انجام دهید.

فهرستی از افراد و موسسه های بزرگ که فکر می کنید احتمالا انها مشتری شما شوند ، تهیه کرده و با آنها صحبت کنید

برای هر فروش بدون درخواست مشتری، هزینه ای کم کنید پیشگیری از چانه زنی

در تهیه کالابه مشتریان خود کمک کنید.

کالاو محصولات خود را با ذکر قیمت دقیق، ارائه کنید

با هر فروش، خریدارهدیه ای به عنوان نمونه از کالاخود(اشانتیون) به مشتری بدهید،خط های کامپیوتری خود را برای جابه جایی اطلاعات و خرید و فروش، تقویت کنید.

 برای جذب مشتری، از نیروهایی استفاده کنید که مردم را دوست داشته باشند و برای مشتری احترام وارزش قائل شوند برای رسیدن به چنین بینشی، طرز کار کارکنان را با مشتریان خود، به دقت موردتوجه قرار دهید.

به طورواقعی همه ما مصرف کننده هستیم ، زیرا همگی برمبنای منظم نیاز های خاص خودرابراورده می کنیم مانند:خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده ها و… را دریافت کرده و مصرف می کنیم. تصمیماتی که درمورد مصرف، تقاضای مواد خام، حمل و نقل، خدمات فنی و ...به موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر دربردارد. بنابراین، رفتار مصرف کننده مهم ترین عامل در رکود یا رونق وپیشرفت فعالیت های بازرگانی است.

شرایط تأثیر پذیری بر تغییر عقاید و رفتار مشتریان

در دو صورت عقاید مشتری تغییر می کند. یکی مواقعی است که: مشتری قبلاً موارد متعددی را امتحان کرده است و هم اکنون تصمیم دارد که رفتار مصرفی و یا عقیده مصرفی خود را تغییر دهد و دومی موقعی است که:  مصرف کننده به شدت می خواهد عقیده مصرفی خود را نسبت به کالای مصرفی خود تغییردهدوازمحصول جدیدی استفاده کند. مدیران و شرکتها باید به این دونکته توجه داشته باشندتا پی ببرند و با توجه به تغییری که در هدفها و عقاید مشتریان ایجاد می شود بتوانند هدفهای خود را تغییر دهند و پی به علل آنها برده تا بتوانند شرایطی را ایجاد کنند که با شرکتها و رقبا به رقابت بپردازند.