تحقیقات بازار برای مشتری

نام برگهphotoderape.Models.News.

تحقیقات بازار برای مشتری

براورده کردن رضایت مشتری ازروش کیفیت،خدمات و سود

مورد نظرمشتری:

تفاوت بین کل سود از نظر مشتری وکل هزینه هایی که مشتری   می پردازد،کل سود انتظاراتی است که یک مشتری از خریدیک محصول را انتظار دارد مانند:کیفیت کالا ،کارکنان ، ارزش خدمات کالا طرزفکری درموردکل هزینه ها هزینه هایی که انتظارداریدبرای بازاریابی،وتهیه واستفاده ازیک محصول بپردازیدمانندهزینه های مالی،زمانی،انرژی وفیزیکی رضایتمندی را میتوان این چنین معنا کرد:احساس رضایت یانارضایتی فردکه از مقایسه عملکردذهنی خوددرمقایسه باانتظارات اوناشی می شود.رضایتمندی به طور کامل به معنای عملکرد ذهنی وی وانتظارات است که این چنین می شوداگرمیزان رضایت مندی محصول کمترازانتظارات مشتری باشدسبب ناخشنودی می شوداگرمیزان رضایت مندی ازمحصول بیشترازانتظارات مشتری باشد باعث خشنودی می شود اگرهم رضایت مندی ازمحصول درحدانتظارات ظاهرشود مشتری راضی وخشنود می شود.خشنودی زیاد و  بدست اوردن رضایت مشتری یک نوع وابستگی عاطفی نسبت به نام تجاری کالا ایجادمی کند و دراخر نتیجه این رابطه عاطفی وفاداری بسیار بالای مشتری است.

خریداران چگونه به انتظارات خودپاسخ می دهندبرای تهیه کردن یک محصول؟

انتظار خریداران تحت تاثیرتجربه هایی می باشد که از خرید قبل خود بدست اورده اندوصحبت ها و شنیده هایی از زبان دوستان،اشنایان و... و اطلاعاتی که بازاریابان و رقبابه ان ها ارائه می دهند.

وسیله ی پیگیری و اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتری:

سیستمهای انتقادات و پیشنهادات مشتری درموردمیزان رضایتمندی ازکالا

رسیدگی به رضایت‌مندی مشتری: بیشتر مشتریان ناراضی شکایات خود را بازگو نمی کنند فقط از خرید مجدد خود،خودداری می‌کنند.

خرید خیالی

تجزیه و تحلیل مشتریان از دست رفته

پروسه فعالیت های اصلی:

پروسه ارائه کالای جدید که شامل فعالیت های تولید و ارائه دادن سریع محصولات با کیفیتی بالا وتعیین شده بابودجه مورد نظربعدی رامیتوان پروسه مدیریت وکنترل موجودی که شامل تامین اداره موجودی مواد اولیه ، محصولاتی که درحین ساخت و محصولات ساخته شده که موجودی کافی دردسترس باشد و هزینه های اضافی تاجای ممکن کسرشود بعدی رامیتوان پروسه ارائه خدمات همراه دانست شامل فعالیت هایی که دسترسی مشتریان به کارکنان را اسان کند.امروزه بسیاری از شرکت ها و همچنین به دلیل بازار رقابت و باوجود رقبا برای فایده رسانی مطلوب بین عرضه کنندگان وتولیدکنندگان خاصی شریک شده اند که دیگررقابت بین شرکت ها وجودندارد بلکه رقابت اصلی درمیان شبکه های بازاریابی است.

براورد هزینه مشتریان از دست رفته:

گام اول: تعیین واندازه گیری نسبت به حفظ مشتریان

گام دوم: شرکت باید دلایل از دست رفتن مشتریان را بدست اورد در صورت امکان به فکر راه حل مناسب باشد.

گام سوم: در مورد یک مشتری سود از دست رفته او رانادیده بگیریدزیرابرابر با فایده طول عمرکارشما می باشد

قدم چهارم: شرکت باید هزینه جلوگیری مشتریان از دست رفته را محاسبه کند که این هزینه کمتر از سود ازدست رفته باشد شرکت برای کاهش تعداد مشتریان از دست رفته باید این هزینه را پرداخت کند.

الزامی بودن حفظ مشتریان: هزینه جذب یک مشتری جدیدمعادل ۵ برابر هزینه حفظ مشتری فعلی است.

دو راهکار برای حفظ مشتریان:

محروم شدن از تخفیفاتی که به مشتریان وفادار تعلق می‌گیرد.

ارائه رضایت‌مندی بیشتر به مشتری وظیفه آن ایجاد وفاداری مطلوب به مشتری

در زمینه ارتباط برقرارکردن با مشتری ۵ مقطع مختلف سرمایه گذاری برای شرکت وجود دارد :

بازاریابی اولیه: فروشنده فقط به فروش محصول می‌پردازد.

بازاریابی واکنشی: همانطورکه مشتری را تشویق می کندبرای خرید چنانچه اگرپرسش شکایت یا انتقادی دارد حتماً با او تماس بگیرد

بازاریابی دوطرفه ومتعهدبه کار: فروشنده بلافاصله بعد از فروش با مشتری تماس تلفنی می گیرد هدف آن است که در جریان قرارگیردکه آیا کالای خریداری شده انتظارات او را برآورده ساخته.پیشنهادهای دیگرازقبیل پیشنهادهای اصلاحی در زمینه کالا یا خدمات یا هر گونه مواردی دیگراز عدم رضایت مشتری...

بازاریابی فعال ودارای پشتکار بالا: شرکت گاهی وقت ها با مشتری تماس می گیرد و درباره موارد استفاده کالا یا کالاهای مفید تازه با مشتری گفت وگو می‌کند و مشتری خود رار راهنمایی می کند

بازاریابی مشارکتی: شرکت برای بدست اوردن راه هایی جهت کمک به مشتری به منظور صرفه جویی بیشتر یا افزایش کارآیی همواره با او همکاری می‌کند.

 سودی که یک رقابت باخود همراه دارد: توانایی و استعداد یک شرکت در انجام دادن یک کار به یک یا چند روش که رقبا توانایی انجام آن کاررا نداشته باشند یا تمایلی به برابری با آن نداشته باشدکه در این زمینه نیاز به ایده های نووجدید می باشد.

کیفیت :

ویژگیها و مشخصات یک محصول  بر توانایی و استعداد آن کالا یا برآورده کردن نیازهای روز یا اظهارشده تاثیر می‌گذارد.

یک استراتژی بازاریابی با کیفیت بالا:

کیفیت باید مورد قبول و باور مشتریان قرار گیرد.

کیفیت باید در فعالیتهای روزشرکت و نه فقط در محصولات آن منعکس شود.

کیفیت بالامحصول متعهد بودن کارکنان شرکت را می‌طلبد.

کیفیت بالامحصول به  کیفیت بالا نیاز دارد.

همیشه برای بهبودی کاروکیفیت بهترفرصت است.

درکیفیت بالاگاهی به پرش های کمی وتغییرات جرئی نیازمند است.

کیفیت بهتر هزینه بیشتر در برندارد کیفیت لازم است اما ممکن است کافی نباشد.

تلاش درجهت بالابوردن کیفیت باعث نجات دادن کالای نامرغوب نمی شود.

تنهاراه حل ایجاد سود و تامین رضایت مشتری  است.

مدیران بازاریابی که در یک شرکت کارمیکنند درزمینه کیفیت چه مسئولیت‌هایی را برعهده دارند:

باید در طراحی راهکارهایی و سیاسیت‌هایی که برای موفقیت شرکت وپیشرفت شرکت همراه است  از طریق برتری کیفیت طراحی و مشارکت کنند.

ارائه دادن بازاریابی با کیفیت بالاهمراه با تولید با کیفیت است.

نیازوخواسته ی اصلی وتقاضای مشتریان چه می باشد؟

هنگامی که شما بخواهید کسب ‌وکار جدیدی را اغاز کنید، باید اول راجع به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان‌تان اطلاعات کافی بدست اورید. شما به جمع‌آوری این اطلاعات نیاز دارید، چرا که ممکن است ایده‌ای در ذهن داشته باشید که با خواسته‌ها و نیازهای مشتریان‌تان یکی نباشد و بعد از ساخت ایده متوجه شوید که اصلا هیچ کسی، علاقه‌ای به ایده‌ی شما نداردوبازتابی ازایده ی خودبدست نیاورید.

مشتریان چه موقع  دست به خرید کردن می زنند ؟

امروزه با گذشت زمان روز به روز به تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی اضافه  می‌شود، اهمیت تحقیقات بازاریابی در این زمینه فوق‌العاده ارزشمندو مهم است، زیرا به بازاریابان کمک می‌کند تا ذهنیت مشتریان به هنگام خرید را کشف کند و به دنبال راه‌حل‌های برای بهبود فرآیند خریدوپیشرفت باشند.

مصرف‌کنندگان ما چه دیدگاهی نسبت به برند ما دارند؟

یکی از سوال‌هایی که برندها باید پاسخ آن را پیدا کنند، این می باشد که مصرف ‌کنندگان چه دیدی نسبت به آن‌برند دارند، آیا واقعا محصولات آن‌ها برای مصرف کنندگان مفید وهمانگونه که مصرف کننده انتظارداشته اند بوده؟ آیا مصرف کنندگان ارتباط احساسی وحس اعتماد با این برند برقرار کرده‌اند؟ دانستن نظرات گوناگون و واقعی مصرف‌کنندگان می‌تواند در پیشرفت وضعیت نقش موثری ایجاد کند