مراحل تحقیقات بازاریابی

نام برگهphotoderape.Models.News.

مراحل تحقیقات بازاریابی

مراحلی ازروندتحقیقات بازاریابی:

مابرای اینکه یک روند طبیعی از تحقیقات بازاریابی رارقم بزنیم باید به نکاتی کلیدی توجه داشته باشیم اولین انهاکه به ان اشاره می کنیم شناختن بازارکنونی:اندازه بازار چقدر است،نرخ رشد بازار چقدر است،سوداوری ان چقدر می باشد،بخش های متمایزبازار کدامند،تمایزهای بین انها چیست،رقبای اصلی چه کسانی می باشندبه تک تک این گزینه هاباید توجه کردودرذهن خودبه تک تک این هاپاسخ دادگزینه بعدی شناختن بازاربالقوه بخش بندی بازاراخیرمحصولات وایده یابی برای محصولات وخدمات اخیر،ابعادی که از لحاظ استراتژیک به ان هاباید دقت کرد:یک در مقایسه بارقبای خوددر کجای بازارقراداریم،استراتژی های رقبای ما چه می باشد،ایابازاراز جذابیت کافی برخورداراست یاباید به کشف بازارهای دیگر رفت،در ک مصرف کننده از محصولات وبرداشت مصرف کننده از محصول ،چه انگیزه هایی مصرف کنندگان رابه خریدتشویق می کند،درک کلی مصرف کنندگان از محصول ما چه می باشد،چگونه می توانیم محصول خودراازدیگرمحصول هامتمایزوخاص تر کنیم.شاخه ی دیگرکه به ان اشاره می شودمرتبط باقیمت می باشدکه قیمت رقبا چقدراست،مصرف کنندگان امادگی پرداخت چه مقدارمبلغی رادارندکه توجه کردن به قدرت خرید مشتری برای محصولات یک گزینه ی کلیدی می باشدکه باید به ان توجه بالایی داشت،ان هاانتظاردارنددرازای قیمت پرداختی چه چیزی دریافت کنند،قیمت یک محصول چه تاثیری می تواندبرروی فروش ازخودبه جامی گذارد،موضوعات پیش از تبلیغات که از قبیل پیام انهاچیست،مخاطب ان کیست،هزینه ی ان چقدر است وکدام رسانه بیشترین اثربخشی راداردموضوعات پس از تبلیغ چه پیام هایی دریافت می شوند،به چه سطحی از اگاهی مصرف کنندگان دست یافته ایم ،کمپین چه اثری برفروش به جا گذاشته است فرایندبازاریابی شامل مراحلی می باشد که ما برای اینکه بخواهیم یه فرایندی راطی کنیم

 برای تحقیقات بازاریابی باید به نکاتی توجه داشت اول تعریف مسئله درک مشکلات ومسائل بازاریابی وشناخت محیطی که مسئله دران اتفاق می افتدتنهاپس ازتعریف دقیق مسئله تحقیق است که محقق می تواند بااطمینان خاطربه طراحی واجرای فرایندبه تحقیق بپردازد.مرحله بعدی تعیین روش مواجهه بامسئله:عوامل موثربرطرح تحقیق عنصراصلی این مسئله طراحی دقیق برای توسعه، مرحله بعد گرداوری اطلاعات : این مرحله با گرداوری و تحلیل اطلاعات دست دوم شروع می شود. چنین داده هایي هم میتواند در داخل سازمان موجود باشد به منظور دیگری اطلاعات جمع آوری شده باشد هم از منابع بیرونی فراهم سازی شود. مطالعه و استفاده وبهره برداری از این اطلاعات ها از دوباره کاری هاي غیرضروری پیش گیری می کند و همینطور خلاصه مستحکمی را برای گردآوری داده هاي دست اول فراهم می آورد

مرحله دیگرآماده ساختن و تجزیه و تحلیل اطلاعات

آماده سازی اطلاعات شامل ویرایش، کدگذاری، ثبت و بازبینی داده ها می باشد. این فرآیند آماده سازی و تجزیه و تحلیل منابع در هر روش کمی و کیفی و همینطور اطلاعات گردآوری شده از منابع دست اول یا دست دوم به یکسان اعمال میشود

 

مرحله اخرآماده سازی ونحوه ی ارائه گزارش

پس از به پایان رسیدن پروژه، گزارش آن برای ارائه به مدیران آن تهیه و ارائه می‌شود. گزارش پروژه حاوی پرسش هاي تحقیق، روش تحقیق، طرح تحقیق، روش گرد آوری و تحلیل داده ها و نتایج و یافته هاي اصلی هست

محیط خرید

قبل از اینکه به جزییات یک خرید عالی بپردازید، می توانید با شناخت بهتر تیم وحوزه ی فعالیت ان هارامشخص کنیم

·         برای من توضیح دهید که افرادی که  تیم کاری شماراتشکیل داده اند چگونه می باشند.

·         از مسئولیت هاوهدف های شغلی خود بگویید؟

·         هدف های  تیم شما چگونه می باشدوشما آنها را چگونه موردارزیابی قرار می دهید ؟

·         بزرگترین اتفاق پیش روشماچالشی که در یک سال گذشته چه بوده است؟

حالا بحث را به جایی برسانیم که خرید خاصی که داشته اند و  باعث شده از آنها در تحقیق استفاده کنید، ازعان کنند.

مرحله آگاهی

در این جا قصد داریم بفهمیم که آنها چگونه به مشکلی که نیاز به حل آن دارند پی می برند. البته همچنان به برند خود و شناخت آن اشاره ای نخواهیم کرد.

·         به زمانی فکر کنید که برای اولین بار متوجه شدید با یک محصول روبه رو می شویدولی نه این زمانی که به چه چالش ها و مشکلاتی مواجه می شوید؟

·         چگونه می توان فهمید که این نوع محصول محصولی به شما کمک کند؟

·         تا چه اندازه با گزینه های متفاوت موجود در بازار آشنا بودید؟

توجه

حال به دنبال آن خواهید بود تا به طور کلی در مورد چگونگی و مکان تحقیقات خریداران در مورد راه حل های احتمالی بیشتر بدانید. به فکر سوالات و صحبت هایی باشید که با به میان آوردن آنها از جزییات بیشتری آگاه شوید تا در انجام تحقیقات بازاریابی شما اثربخش باشد

·         اولین کاری که برای تحقیق خود در باره ی راه حل های احتمالی انجام دادید چه بود؟ این منبع تا چه اندازه مفید بود؟

·         برای بدست اوردن  اطلاعات بیشتر به کجا مراجعه کردید؟

اگر آنها به شکل طبیعی به هدف مورد نظر شما دست نیابند می توانید در مورد موتورهای جستجو، وب سایت هایی که بازدید کرده اند، افرادی که با آنها مشورت کرده اند و موارد این چنین بپرسید. در صورت امکان با برخی از سوالات زیر بیشتر دقت کنید :

·         چگونگی پیداکردن منبع؟

·         چه طور از وب سایت های فروشندگان استفاده کردید؟

·         چه لغاتی را به شکل خاص در گوگل جستجو می کردید؟

·         چقدر میتوان مفید بود؟ چگونه می تواند بهتر ومفیدترباشد؟

·         چه کسی اطلاعات بی فایده ای به شماداد ؟

تصمیم خرید

کدام یک از منابعی که پیش از این اشاره کردید در تصمیم گیری شما ماثربوده ؟

·         آیا برای مقایسه گزینه های پیش رویتان معیارهایی داشته اید؟ چه بوده اند؟

·         کدام یکی از فروشندگان به لیست شما راه یافتند و مزایا و معایب هر یک چه بود؟

·         چه افراد دیگری در تصمیم گیری نهایی سهیم بودند؟ هر یک از این افراد چه نقشی را ایفا می کردند؟

·         چه چیزی نهایتا بر تصمیم خرید نهایی شما تاثیرگذاربوده ؟

درقسمت اخرپایان دادن که همان خاتمه کار می باشد

در این قسمت باید به نتیجه گیری بپردازید و تشخیص دهید که چه چیزی برای خریدار بهتر ومفیدتراست؟

·         از آنها بپرسید که فرایند ایده آل خرید از نظر آنان چگونه است؟ وبه چه چیزهایی اهمیت بیشتری می دهندو از چه لحاظی با آنچه که تجربه کرده اند متفاوت است؟

·         در پایان زمانی را برای سوالات بیشتر در نظر بگیرید.

فراموش نکنید که به خاطر زمانی که در اختیار شما قرار دادند سپاسگزار باشید و آدرس ان اها را برای فرستادن متن تشکر یا هدیه دریافت کنید.